Lenkearkiv-blader, informasjon

Model Airplane News
RC-modeler
Sailplane & Electric Modeler
The E Zone
Norsk Post og Teletilsyn (Regler for radioutstyr)
Lovdata - forskrift om frekvensbruk