Tilbake til referater

REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2002

Tid og sted: Tirsdag 11. mars -03 kl. 1930, NNS-kantina i Vadsø

Tilstede: Arnfinn, Pleym, Bjørn Kivelæ, Torfinn Johansen, Ronald Ballo, Remi Henningen, Kay Raudjoki, Jørgen Gressmyr, Jan Lyngvær, Odd-Asbjørn Brovold.

SAK 1: Ronald Ballo ble valgt til møteleder.

SAK 2: Odd-Asbjørn Brovold ble valgt til referent

SAK 3: Torfinn Johansen og Remi Henningen ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 4: Årsmeldingen for 2002 ble godkjent.

SAK 5: Arnfinn Pleym (Revisor - ref. anm) leste sin revisjonsrapport. Med noen merknader er regnskapet godkjent av revisor. <.....> Arnfinn pekte også på store investeringer i forhold til inntekter og likviditet. Regnskapet ble godkjent.

SAK 6: Styret blir bedt om å undersøke betingelser for medlemsskap i NAK: Kontingenten i klubben beholdes uforandret. (100,- for enkelt medlemmer og 150,- for familiemedlemmer - ref. anm)

SAK 7: Styrets forslag til retningsgivende budsjett ble vedtatt.

SAK 8: Årsmøtet valgte følgende tillitsmenn for 2003:
Odd-Asbjørn Brovold, leder.
Styremedlemmer: Kay Raudajoki og Torfinn Johansen. Varamedlemmer: Ronald Ballo og Remi Henninen.
Revisor: Arnfinn Pleym.

Møtet hevet klokken 20:20.

Referent: Odd-Asbjørn Brovold  - protokollen underskrevet på møtet.

Tilbake til referater