Førstesiden

Faste flytider:

Onsdager klokken 16
Søndager klokken 11

Husk at tårnet på Vadsø Lufthavn skal varsles når flyging pågår.
Tårnet har telefonnummer
78 95 22 88.

Det er forbudt å fly høyere en masta på Melkevarden uten tillatelse fra folkene på flyplassen.