Førstesiden

FREKVENSOVERSIKT

Har du planer om å begynne å fly i Vadsø området eller bare skaffe deg ny radio. Skaff deg da en radio som ikke bruker noen av kanalene som allerede er i bruk av andre.

Når du skal sjekke hvilken kanal som er ledig sjekker du først om det står et navn ved kanalen, så ser du etter om den er i bruk som reserve.

Send beskjed til klubben om hvilken kanal du bruker så kommer du med i oversikten under.

Er det feil i lista, kanskje du har skiftet frekvens ?

Da sender du også beskjed til klubben snarest.

KANAL1

NAVN

RESERVE

35-61    
35-62    
35-63    
35-64 Jan Dahl  
35-65    
35-66    
35-67 Eirik Ballo  
35-68 Fred Arve Jakola  
35-69    
35-70 Ronald Ballo  
Torfinn Johansen  
35-71    
35-72 Kay Raudajoki  
35-73 Bjørn Kivelæ  
35-74 Roy Johnsen 35-75
35-75    
35-76 Odd-Asbjørn Brovold 35-74
  Per Bjørn Holm-Varsi 40-70
  Rune Johansen 35-78
35-77 Johnny Hennum  
35-78 Arnfinn Pleym  
Varanger Modellfly Klubb (Klubbfly 1)  
35-79    
35-80 Remi Henninen