HISTORIKK

I begynnelsen, det vil si i mange år, var det ingen klubb for de som drev med modellfly i Vadsø området.
Noen få entusiaster holdt på, mest for seg selv.
Etter hvert ble flygingen konsentrert rundt to steder. En gammel flystripe med grusdekke fra krigens dager og et lyngområde ved Navarsvann.

Fordi det ikke var noe miljø og henvende seg til, slett mange av de første modellflygerne med problemer, som i dag har selvsagte løsninger. Det var med andre ord mye prøving og feiling.

De som er igjen nå og har holdt på en stund er Jan, Bjørn, Evert, Jan Lyngvær og Rune. Fred Larssen har flyttet sørover, etter mange år som aktiv deltager i miljøet og i klubben når den kom.

De første årene ble det fløyet en god del på flyplassen. Natt og dag holdt gutta på.
På bildet er det Evert som holder på å gjøre klar en ubestemmelig modell. En QB10 og en Tiger Moth viser at Rune er mannen som tok bildet i 1990.

Dette bildet skal være fra 1993.
Bilene viser at det er Rune og Jan som er ute og flyr denne dagen.
Bildet er tatt på Golnes.
Stedet ligger ca. 1 mil øst for Vadsø og 1-2 km fra riksveien.


På bildet studerer Evert de sørgelige restene av sin Cub etter en hard landing ved stripa på Golnes. Vi er litt usikre på når dette var. Men det var en gang i slutten av forrige århundre.


Golnes var i jevnlig bruk som modellflyplass helt til 96/97. Etter den tid har det meste av flyging foregått i området ved Navarsvann.

Modellflyging kan foregå til alle årstider, selv i Vadsø.
Fra tidlig i januar, når sola begynner å komme tilbake og til langt ut på vinteren når snøen stenger veien til Navarsvann, kan du risikere å høre iltre modellflymotorer i lufta.

Modellen på bildet er litt spesiell. Det er en skalamodell fra Graupner og heter Chinook.
Bildet er fra vinteren 1994 på vei opp mot Sanddalen.

Navarsvann har også den kvaliteten, at det byr på fine forhold for sjøfly.
På bildet har Bjørn stilt opp sin Decathlon sammen med Jan sin Goldberg Cub og Rune sin Great Planes Super Aeromaster.


Det er vel slike dager alle drømmer om ?


Dette bildet er tatt sommern 1996.

Denne dagen var Bjørn, Rune, Jan, Jan Lyngvær og Odd-Asbjørn på Navarsvann.

Denne dagen skulle Jan Lyngvær prøve sin Ekstra 300 fra Goldberg med en 108 totakter.

Det gikk ikke bare bra !

Se siden med bilder av Jan Lyngvær sine fly.

Siden den gang har det skjedd en del.

1997 ble klubben stiftet.
Navnet ble Varanger Modellfly Klubb. Første leder var Odd-Asbjørn.
Det prosjektet vi begynte å jobbe med var selvsagt å skaffe en flystripe med et akseptabelt dekke.
Hittil hadde medlemmene fløyet på sand, grus eller lyng.
Kenneth Pedersen, fra Alta, tipset oss om at Porsangerfjord Idrettspark skulle skifte kunstgresset på fotballbanen i Lakselv. Heldigvis foregikk det anleggsarbeid i forbindelse med den nye flyplassen i Båtsfjord samtidig og noen av lastebilsjåførene der pendlet hjem til Alta enkelte helger. Det er noen mil fra Lakselv til Vadsø og transporten hadde vært et av de største problemene med å overta kunstgress fra Lakselv. For en relativt beskjeden sum fikk vi transportert to ruller med kunstgress til Vadsø.
Kommunen stilte opp med veihøvel. Lyng og busker ble fjernet sammen med det lille som var av matjord. Så ble stripa planert. En av medlemmene lånte en hjullaster og la ny masse som underlag.

De to rullene, hver på 69 meter lengde, veide ganske mye. Da vi skulle rulle dem ut var vi optimister nok til å tro at vi skulle klare det med håndkraft, bare vi var mange nok. Det gikk ikke !
En velvillig bonde i nærhet ble "bestukket" og hjalp oss med traktoren sin.
Fra kolleger i andre klubber fikk vi høre at grunnarbeidet var viktig for et godt resultat. Men vi var få og iveren etter å gjøre stripa klar var påtrengende. Det førte til at vi året etterpå måtte rulle sammen gresset og finplanere på nytt.

Etter det har vi fløyet en del på stripa.
I september 2001 kostet vi stripa for stein og sand. Samtidig fjernet vi større steiner langs kanten og fjernet noen jordhauger i enden av stripa.
Bildet er tatt høsten 2001.
Fra høyre ser vi Remi, Jan, Roy og en ukjent kvinne (?) ivrig opptatt med å få sine modeller trygt rundt på himmelen.

Hittil har stripa fått ligge i ro. Enkelte hester og sauer er observert der, men ingen skade har skjedd så langt.
Vinden har foreløpig også latt stripa få ligge der den er.

 I 2002 håper vi å få satt opp en oppslagstavle, et bord med stoler og det verserer planer om en brakke. Bord eller bukker for å jobbe med flyene på er også foreslått.

Helikopter
De siste årene har flere av klubbens medlemmer begitt seg inn på et nytt område av sporten. Nemlig helikopterflyging.
Bjørn og Fred startet det hele. Så fulgte Per Bjørn etter. Det er Fred og Bjørn som har avbildet henholdsvis sitt Shuttle og Morley helikopter. Ronald skaffet seg også helikopter. Et elektrisk helikopter, men han har ikke hatt den store motivasjonen for modellflyging de siste par årene. Vi håper vi klarer å dra ham med igjen neste sesong.