Førstesiden

SIKKERHETSREGLER

1. HENSIKT
Sikkerhetsreglene skal redusere faren for skader på grunn av hasardiøs flyging, flyhavari på grunn av manglende kontroll av fly og utstyr.
Under stevner og konkurranser skal sikkerhetsreglene følges og utvides for å gi publikum maksimal sikkerhet.

2. SIKKERHETSKONTROLL
Alle som skal fly skal før turen forsikre seg at fly og utstyr er i orden. Alle radioer bør være merket med frekvens og bånd.
Flyging skal ikke finne sted før den sist ankomne har forsikret seg om at egen frekvens er ledig.
Oppdages det feil eller indikasjoner på feil skal utstyret IKKE brukes.

3. FLYSIKKERHET
Ved flyging bør vindpølse benyttes. Både for å indikere vind og for å varsle publikum i nærheten. Særlig hensyn skal vises når fly lander og tar av ved Vadsø Lufthavn.
Kontroler at frekvensen er ledig før radioustyret slåes på.
Flyging OVER eller NÆR tilskuere er ikke tillatt.
Uerfarne flygere må ikke fly under stevner/konkurranser og i andre situasjoner hvor det er mange tilskuere. Det samme gjelder for utprøving av nye fly.
Styret skal underrettes i god tid før nye fly utprøves første gang.

 

TILLEGG VED KONKURRANSER / STEVNER :

1. SIKKERHETSSJEF
Under stevner og konkurranser skal styret utpeke en sikkerhetssjef som er ansvarlig for at nødvendige sikkerhetsregler overholdes. Sikkerhetssjef kan forby flyging dersom han mener at utstyr eller ferdighet ikke er tilfredsstillende.
Når konkurranser pågår SKAL det innhentes tillatelse før annen flyging kan foregå.

2. TILSKUERE
Tilskuere skal sikres ved å samle disse på et egnet sted.
En sikkerhetslinje skal markere hvor publikum kan oppholde seg.